شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

مهدي-104

+ به درختان جنگل گفتم : چرا شما با اين عظمت از تکه آهني بنام تبر ميترسيد؟ گفتند: رنج ما از تبر نيست، از دسته آنست که از جنس خودمان است .
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
مهدي-104
رتبه 0
0 برگزیده
63 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top